Mobilitate la Universitatea din Padova

Fiecare zi e o poveste pentru noi!

Pentru mine, azi, se închei un capitol, anume mobilitatea din cadrul Programul Erasmus +.

Experiența acumulată în acest proiect la Universiatea din Padova a fost unul din cele mai frumoase momente ale studenției. A însemnat multe: o universitate nouă, un nou mod de predare, o altă țară, alți colegi, dar drumurile sunt mereu întortocheate și probabil acest fapt le face să fie și frumoase!

Consider că a fost o alegere bună – începând de la faptul că am învățat limba italiană, la noile prietenii sau urma lăsată de experiența unui sistem universitar care dăinuie de mai bine de 800 de ani.

Străzile arhaice, zidurile pline de istorie, cultura italiană și amfiteatrele pline de tradiție și spirit academic, au transformat substanțial viziunea mea asupra mediului academic.

Este o oportunitate uriașă pentru noi, studenții Universității de Vest “Vasile Goldiș” să beneficiem de această strânsă legătură de prietenie dintre UVVG Arad și Universitatea din Padova – acestă punte care leagă învățatul nostru medical și îți da aripi…deoarece cerul nu este limita!

Mulțumesc Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad și doamnei coordonator, Dariana Savici, pentru această șansă!

Bogdan Suceveanu, Medicine, IV th year

Study mobility at the University of Padua

Every day is a new story for us!

For me, a chapter is coming to an end today, namely my mobility within the Erasmus + Program.

The experience gained in this project at the University of Padua was one of the most beautiful moments of my student life. It meant a lot: a new university, a new way of teaching, a different country, other colleagues, but the roads are always winding, and this probably makes them beautiful!

I think it was a good choice – starting with learning Italian, making new friends or having the experience of a university system that has been around for over 800 years.

The archaic streets, the walls full of history, the Italian culture and the amphitheatres full of tradition and academic spirit, have substantially transformed my vision of the academic environment.

It is a huge opportunity for us, the students of “Vasile Goldiș” Western University  to benefit from this close friendship between UVVG Arad and the University of Padua – this bridge that connects the two medical systems and gives you wings… because sky is not the limit!

Thank you to “Vasile Goldiș” Western University of Arad and our coordinator, Dariana Savici, for this chance!